Skip Navigation
 

toezichtvisie Sportstichting Sittard-Geleen

In onderstaand document kunt u lezen hoe het toezicht Sportstichting Sittard-Geleen gewaarborgd is.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer Drs. E.A.H.W. Wessels, voorzitter
De heer Mr. J.H.F. Welzen 
De heer J.M.H.J. Broekhoven
Mevrouw P.E. Smeets