Skip Navigation
 

Sport- en beweegaanbieders

De ondersteuning van sport- en beweegaanbieders richt zich vooral het versterken van de verenigingen met het oog op de maatschappelijke functie. Ecsplore en Sportstichting leveren maatwerk per vereniging en doen dat op verschillende manieren. 

Informeren
Het besturen van een vereniging kost tijd. Het is lastig om ook nog eens op de hoogte te blijven van alles wat extern speelt. We bundelen die informatie en leveren dit via verenigingsondersteuners van Ecsplore gestructureerd aan bij de sportverenigingen. Hierbij maken onze medewerkers gebruik van verschillende bronnen: onze eigen kennis, opgedane ervaringen, maar ook gewijzigde wet- en regelgeving. Ook de kennis en ervaring opgedaan door en bij andere (sport)verenigingen is waardevol en wordt hergebruikt. We halen meer rendement uit die kennis door deze te verrijken en te delen.

Ondersteunen

Een vereniging kenmerkt zich door het vele vrijwilligerswerk. Vragen over inzet, werving, behoud en waardering van kader zijn ons niet vreemd. Ook geven onze medewerkers handvatten om meer inzicht te krijgen in uw vereniging: behoeftes van de doelgroep, positie in de buurt of wijk, enzovoort. Wij leren u acteren naar de behoefte van uw leden.

Verbinden
De kennis en ervaring binnen uw vereniging is bijzonder waardevol. Wij halen rendement uit deze kennis door een podium te bieden. Bij verbinden gaan we daarom een stapje verder dan bij informeren.

Tijdens ons werk constateren we veel dynamiek in de sportsector: landelijke stimuleringstrajecten, nieuwe lokale structuren, activiteiten op scholen, sportbuurtwerk, enzovoort. Onze medewerkers zorgen voor verbinding: elkaar leren kennen en contacten onderhouden. Hierdoor verminderen we overlap en vergroten we de effectiviteit van reeds ontwikkelde kennis en activiteiten.

Daarnaast stimuleren wij verenigingen om samenwerking te zoeken met andere partners op wijk-, stads- en sporttakniveau. 

Voor meer informatie over onze werk voor sport- en beweegaanbieders kijkt u op www.ecsplore.nl.