Skip Navigation
 

Senioren

Voldoende bewegen werkt preventief. Het voorkomt ziekten en de verergering daarvan.
Ook draagt het bij aan de zelfstandigheid en gezond ouder worden. Uit onderzoek van de GGD Zuid-Limburg (2010) naar het beweeggedrag onder senioren blijkt dat het merendeel van de senioren niet voldoet aan de beweegnorm. En dat terwijl lichaamsbeweging kan worden gezien als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekte (zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker, botontkalking en bepaalde vormen van kanker) tegen te gaan. Bovendien heeft bewegen een sociale functie, verbetert het de zelfredzaamheid en mobiliteit van (chronisch zieke) ouderen en vermindert het psychische problemen en eenzaamheid.

De Sportstichting heeft de opdracht om samen met Ecsplore het sport- en beweegaanbod voor senioren

te intensiveren en vernieuwen. Daarbij staat het koppelen van vraag en aanbod centraal.

Pas wanneer er geen aanbod is voor een aanwezige behoefte wordt nieuw aanbod gecreëerd.

In dat geval wordt altijd samengewerkt met bestaande aanbieders.
Voor meer informatie over onze activiteiten
voor senioren kijkt u op
www.ecsplore.nl