Skip Navigation
 

Primair Onderwijs

In het primair hebben we ons werk met Ecsplore gebundeld in programma “In Actie”. De onderdelen in dit programma zijn ontwikkeld en getest met onderwijsbesturen, directies, leerkrachten en kinderen uit onze stad.

Op www.ikinactie.nl staat alle informatie. In hoofdlijnen zetten we de volgende activiteiten in om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling:
1.
School in Actie: smart & fit
    -
verzorgen van voorlichting over een gezonde leefstijl, waarin bewegen, voeding
      en gezond gedrag een rol hebben
    - m
onitoren van sport- en beweeggedrag om passende oplossingen te kunnen bieden
  
   bij motorische achterstand, overgewicht of obesitas


2. School in Actie: bewegen in het basisonderwijs
    - o
ndersteuning van basisscholen in bewegingsonderwijs, zowel qua beleid 
      als door middel van methodes
    - c
oachingstrajecten voor individuele leerkrachten om het bewegingsonderwijs 
      naar een hoger niveau te brengen

3. Buurt in Actie
    -
aanbieden van naschoolse trajecten en activiteiten voor kinderen gericht op sport, 
      bewegen en/of cultuur; zo vaak mogelijk samen met sportverenigingen
    -
organiseren van sport-, spel- en beweegactiviteiten in de wijk

4. Vereniging in Actie
    -
(helpen) organiseren van kennismakingsmomenten en proeftrainingen bij
      sportverenigingen

5. Vakantie in Actie
    - a
anbieden van sportieve en culturele activiteiten tijdens schoolvakanties

 

6. Events in Actie
    -
organiseren van stadsbrede activiteiten om sport in de etalage te zetten
    -
ondersteunen van sportevenementen van derden