Skip Navigation
 

Jongeren Op Gezond Gewicht

De Gemeente Sittard-Geleen is sinds 2014 deelnemer aan het landelijke programma “Jongeren Op Gezond Gewicht”. Dat wil zeggen dat de gemeente zich inspant om met andere partijen samen het percentage kinderen met overgewicht te stabiliseren en op termijn te verlagen.

 

Sportstichting geeft uitvoering aan dit programma door de aanstelling van een JOGG-regisseur. Deze functie is gecombineerd met het programmamanagement van het beweegstimuleringsprogramma. Dat maakt schakelen en combineren makkelijker.

 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) kent een looptijd van drie jaar. In die tijd richten we ons op het vormen van een sluitende keten, die proactief voorlichting geeft, overgewicht signaleert, oplossingen biedt en terugval verhindert.