Skip Navigation
 

Beweegstimulering

Bewegen als bouwsteen voor een gezonde leefstijl

Sportstimulering is beweegstimulering. Bewegen is een belangrijk onderdeel in (publieke) gezondheid,

onderwijs en maatschappelijke participatie.
In de praktijk praten we steeds meer over leefstijl dan over bewegen. 
Een leefstijl kent drie kerncomponenten: 
 1. Beweging
 2. Voeding 
 3. Gezond gedrag. 
De expertise van de Sportstichting ligt onmiskenbaar bij de beweegcomponent. 
 

Sportstichting als uitvoeringspartner in Sittard-Geleen

De Sportstichting voert met haar leerbedrijf SPRINT een programma uit in de gemeente Sittard-Geleen. Daarbij wordt altijd samengewerkt met de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van Ecsplore.
Het programma kent vier aandachtsgebieden. We richten ons samen met Ecsplore op: 

 1. Primair onderwijs
 2. Voortgezet onderwijs
 3. Senioren
 4. Sport- en beweegaanbieders 
Om het programma in goede banen te leiden vindt periodiek overleg plaats tussen Ecsplore, Sportstichting
en de opdrachtgevers van Gemeente Sittard-Geleen. Het dagelijks management van het programma is in
handen
van een tweekoppig programmamanagement namens Ecsplore en Sportstichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Glenn Dahmen (gdahmen@sportstichting.org).
Meer informatie is te vinden op www.ecsplore.nl.
 

Waarom beweegstimulering?

Sport, spel en beweging dragen positief bij aan de ontwikkeling van onze inwoners.
Meerdere onderzoeken geven aan dat de effecten zich bevinden in onder andere de volgende domeinen:

 1. fysieke ontwikkeling
 2. ontwikkeling actieve leefstijl
 3. sociale ontwikkeling
 4. affectieve ontwikkeling
 5. cognitieve ontwikkeling

 

Naast deze effecten zorgen sport en bewegen ook voor terugdringing van motorische achterstanden en
overgewichtsproblemen. Verder kijkend zien we ook gunstige ontwikkelingen bij mensen met bijvoorbeeld 
diabetes, COPD, gewrichtsaandoeningen. Uiteraard richten wij activiteiten speciaal voor deze mensen in.